USŁUGI

Oferujemy naszym partnerom następujące usługi:

  • malowanie proszkowe
  • cięcie wodą
  • docinanie laserowe kształtowników zamkniętych
  • rozkrój wzdłużny blach
  • obróbka z wykorzystaniem elektrodrążarki
  • obróbka z wykorzystaniem automatu tokarskiego.
  LEGBUD CELGAR